Mõtleme kõrgelt,

lendame hooga,

hoiame jalad maas.

Urmas Vaino

Missioon ja visioon

 

Missioon:

Pakume vanemliku hooleta lastele ja noortele nende arenguks soodsat, turvalist ning peresarnast kasvukeskkonda.

 

Visioon:

Osutame kvaliteetset asendushooldusteenust, oleme valdkonnas asjatundjad ning panustame asutuse kestvale arengule.